Sund Bisidder

Sund Bisidder sikrer dine medarbejdere struktur før, under og efter et sygdoms- og behandlingsforløb. Sund Bisidder giver din virksomhed en professionel, sundhedsfaglig sparringspartner, der sikre en forbedret trivsel hos medarbejdere, også ved sygdomsforløb.

Sund Bisidders Tryghedspakker

Investér i dine medarbejdere

Vidste du, at danske funktionæransatte har et gennemsnitligt sygefravær på 3,15%? Det svarer til 7 fraværsdage om året (Den nationale Sundhedsprofil, 2017). Uanset størrelsen af din virksomhed, kan det betale sig at tage hånd om dine ansattes sygdomsforløb. Det gør du ved at tilknytte en sundhedsfaglig bisidder, der forstår at håndtere komplicerede sygdomsforløb for dine medarbejdere.

Dine medarbejderes sygdomsforløb skaber problemer for den individuelle medarbejder og udfordrer din virksomhed. Med Sund Bisidder investerer du i, at dine medarbejdere har en sundhedsfaglig kontaktperson. For medarbejdere som er kronisk- eller kritisk syge, vil der fra starten blive skabt en systematik for medarbejderen. En investering i en (udvidet) Trygshedspakke fra Sund Bisidder, er en investering i dine medarbejdere før under og efter kronisk og kritisk sygdom.

Gratispakken

Gratis

Sund Bisidder Guide til Den effektive lægesamtale

Ved tilmelding, modtager du en Sund Bisidder guide til Den effektive lægesamtale. Guiden anvendes til dokumentation før og under en lægesamtale.

Nyt fra Sund Bisidder

Modtag råd og vejledning til håndtering af sygdomsforløb pr. mail fra Sund Bisidder.

INTRODUKTIONSTILBUD

Få et introduktionsopkald fra Sund Bisidder, hvor vi får en dialog om dit aktuelle behov for koordinering af sygdomsforløb

Tryghedspakken

Fra 500 kr. + moms

Introduktionsopkald fra Sund Bisidder

Du bliver ringet op, hvor der skabes en dialog om det fremtidige forløb med Sund Bisidder.

Individuel vejledning til dine medarbejdere

Sund Bisidder gennemfører vejledning og rådgivning til udvalgte medarbejdere.

Adgang til Sund Bisidder Guides

Du får adgang til Sund Bisidder Guides, hvor medarbejdere får redskaber til at håndtere sundhedsfaglige problemstillinger i et sygdomsforløb.

Adgang til at tilkøbe sundhedsfaglige bisiddertimer

Få muligheden for at købe klippekort med sundhedsfaglige bisiddertimer til sygdomsforløb. Klippekortene kan købes af virksomheden og dens medarbejdere

Den Udvidede Tryghedspakke

Fra 1.000 kr. + moms

Introduktionsopkald fra Sund Bisidder

Du bliver ringet op, hvor der skabes en dialog om det fremtidige forløb med Sund Bisidder.

Individuel vejledning til dine medarbejdere

Sund Bisidder gennemfører vejledning og rådgivning til udvalgte medarbejdere.

Adgang til Sund Bisidder Guides

Du får adgang til Sund Bisidder Guides, hvor medarbejdere får redskaber til at håndtere sundhedsfaglige problemstillinger i et sygdomsforløb.

Adgang til at tilkøbe sundhedsfaglige bisiddertimer

Få muligheden for at købe klippekort med sundhedsfaglige bisiddertimer til sygdomsforløb. Klippekortene kan købes af virksomheden og dens medarbejdere

Adgang til rabatter på gruppeforløb ved Sund Bisidder

Du får mulighed for, at få Sund Bisidder Gruppeforløb til fordelagtige priser. Gruppeforløbene består i gruppesamtaler, workshops og temadage i virksomheden.

Om Sund Bisidder

Følelser som sorg, bekymring, forvirring og irritation er blot nogle af de følelser, som kan forekomme i forbindelse med et sygdoms- og behandlingsforløb. Sund Bisidder støtter og koordinerer medarbejderes sygdomsforløb, hvor tryghed og håndterbarhed er målet i forløbet.

Som virksomhed er det fordelagtigt, at du investerer i dine nøglemedarbejdere og hjælper dem, så de effektivt kan vende tilbage til arbejdet i tilfælde af sygdom. På den måde skaber du en stærk tillid til dine medarbejdere.

Når din virksomhed samarbejder med Sund Bisidder, skaber du grobund for en god balance mellem dine ansattes personlige præferencer, udfordringer og det at være medarbejder hos dig.

Nyt fra Sund Bisidder

Sund Bisidder sender løbende inspiration og oplysning omkring håndtering af sygdomsforløb. Du kan sikre dig de løbende informationer ved at komme på maillisten lige her.