Handelsbetingelser

Ved indgåelse af ethvert samarbejde eller godkendelse af ordre hos Sund Bisidder er disse betingelser gældende. Eventuelle afvigelser fremlægges og bekræftes pr. mail.

Virksomhedens rolle

Virksomheden skal ved aftalens start udlevere en liste med navn og kontaktoplysninger på deres medarbejdere. Virksomheden kan appellere til, at medarbejderne tager imod tilbud om vejledning fra Sund Bisidder, men det bør foregå ved medarbejderens egen vilje.

Betalingsbetingelser

Tryghedspakken og den udvidede tryghedspakke faktureres kvartalsvist til virksomheden. Virksomheden har mulighed for at tilkøbe bisiddertimer på klippekort. Disse faktureres ultimo hver måned.

Kørsel afregnes med betaling af klip fra klippekort, hvor 1 klip svarer til 100 kørte km. Udgifter til kørsel oplyses til kunden i forbindelse med opgaven.

Virksomhedens medarbejdere har ligeledes mulighed for at investere i klippekort til sig selv eller sine pårørende. Disse faktureres direkte til medarbejderen.

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Anonymitet

Alle personfølsomme oplysninger, som videregives til Sund Bisidder opbevares efter gældende lovgivning om sikker dataopbevaring (GDPR). De oplysninger, som medarbejdere videregiver til Sund Bisidder behandles fortroligt. Skulle der opstå situationer, hvor Sund Bisidder finder det relevant at dele oplysninger fra medarbejderne med virksomhedsledelsen, vil dette kun foregå i samråd med medarbejderen.

Sund Bisidder vil ikke overdrage og videregive personfølsomme oplysninger

til tredjepart.

Virksomheder, som er kunde hos Sund Bisidder accepterer, at de fremover kan kontaktes i forbindelse med relevante tilbud eller arrangementer ved Sund Bisidder pr. mail eller telefon.

Ansvar

Sund Bisidder frasiger sig ansvaret og forpligtelser for skade eller ulempe der potentielt kan påføres virksomhed og medarbejder – uanset om dette helt eller deltvist kan henføres til den vejledning og rådgivning som er givet.

Sund Bisidder påtager sig intet krav om erstatning.

Opsigelse af abonnement

Virksomheden kan opsige trygsheds- og den udvidede tryghedspakke pr. den 1. + løbende måned.

Eventuelle ubrugte timer fra klippekort efter opgavens afslutning eller vedopsigelse af abonnement refunderes ikke. Klippekortet kan i stedet videregives til anden part efter aftale med Sund Bisidder.

Aflysning

Aflysning af samtaler eller anden mødeaktivitet bedes fra begge parter foregå mindst 1 uge før aftalen. Hvis kunde aflyser aftale mindre end en uge før, afregnes 50% af aftalens udgifter til Sund Bisidder. Aflyser kunden mindre end 24 timer før aftalen, afregnes 100% til Sund Bisidder.

Sund Bisidder forholder sig retten til at aflyse eller forsøge at finde nyt aftaletidspunkt ved fx sygdom. I tilfælde af aflysning eller afbud fra Sund Bisidder, faktureres der ikke for aftalens udgifter til kunden – ej heller, for det tab kunden måtte have i forbindelse med aflysningen.