Rådgiverpakke

 
 

4,975.00 DKK Ekskl. moms

Rådgiverpakken er et tilbud til advokater, revisorer eller andre rådgivere, som har brug for at tilbyde deres klienter kvalificeret rådgivning fra Sund Bisidder.

I Rådgiverpakken indeholder et kort samtaleforløb med 3 samtaler, hvor den aktuelle udfordring varetages af Sund Bisidder.

Beskrivelse

Som rådgiver kan det være fordelagtigt at indgå i et samarbejde med Sund Bisidder på flere parametre.

Sund Bisidder tilbyder et samtaleforløb til klienter, som er tilknyttet en advokat, revisor eller anden rådgiver.

Rådgiverpakkens samtaleforløb tager udgangspunkt i den enkelts behov for at blive afklaret eller klædt på i sine udfordringer eller forebyggelse heraf. Der vil være fokus på det menneskelige og mentale aspekt i samtaleforløbet.

For klienter hos advokater, vil blandt andet blive arbejdet med at afklare følgende:

  • Hvordan adskiller jeg sagen og følelserne forud for et retsmøde?
  • Hvordan får jeg fokus på at håndtere forskellige udfald af min sag?
  • Hvad kan være mest eller mindre vigtigt for mig i sagen?

Hos revisorer eller andre kan der være behov for Sund Bisidder, hvis der er tale om sundhedsfgalige- eller forebyggende tiltag, hos klienter. Det kan være behov for

  • Afklarende samtaler med fokus på konkrete udfordringer i hverdagen
  • Motivation i det daglige arbejde
  • Struktur og systematik i arbejdet

Ovenstående udfordringer kan naturligvis have et sundhedsfagligt- eller forebyggende sigte eller det kan være mental afklaring generelt. Her kan være tale om psykiske udfordringer, fysiske lidelser eller konkrete arbejds- og strukturelle udfordringer i hverdagen.

Rådgiverpakken kan anvendes som introduktion til Sund Bisidders andre forløb. Ved behov for yderligere tilknytning til Sund Bisidder etableres en Trykhedspakke eller Den udvidede Tryghedspakke for at sikre et langsigtet perspektiv og effekt.

Kategori: